Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ – Συμπεράσματα – Λήξη