Σύνδεσμοι

ISHAM (International Society for Human and Animal Mycology)
Διεθνής Εταιρεία Μυκητολογίας
http://www.isham.org

Partners Infectious Disease Images
Πολλές ενδιαφέρουσες φωτογραφίες και παρουσίαση περιστατικών λοιμώξεων

European Confederation of Medical Mycology
Eυρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας

The Aspergillus website
Ιστοσελίδα αφιερωμένη στον Ασπέργιλλο

Mycology image gallery
From the Microbiology Department of Mount Sinai Hospital

Morphology of medically important fungi
From the University of California, San Francisco, an educational site about the morphology of fungi

CBS-KNAW
fungal biodiversity centre

Infectious Diseases Society of America
H Εταιρεία Λοιμώξεων της Αμερικής

The Journal of Invasive Fungal Infections
Iστοσελίδα με ανασκοπήσεις και εκπαιδευτικά άρθρα, δωρεάν

Νεώτερες Προσεγγίσεις στην θεραπεία των Συστηματικών Μυκητιάσεων
Ομιλίες

Mycology online
University of Adelaide

FEMS Yeast Research
We are pleased to invite submissions to FEMS Yeast Research, an international journal publishing both fundamental and applied research on conventional and non-conventional yeasts and yeast-like organisms.

American Society of Microbiology
With a special division for Mycology

doctor fungus
your on-line reference to all things mycological!!