7 Οκτωβρίου 2019

8ο Παννελήνιο Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

30 Ιουλίου 2019

TIMM – 9th Trends in Medical Mycology

Trends in Medical Mycology Trends in Medical Mycology is the bi-annual joined meeting of the Infectious Disease Group of the European Organisation for Research and Treatment […]
30 Ιουλίου 2019

Fungal infections: from epidemiology to treatment – theoretical and practical aspects

Postgraduate Workshop   Title Fungal infections: from epidemiology to treatment – theoretical and practical aspects    Course coordinators Stavroula Antonopoulou, MD, PhD, Senior Consultant in Medical […]