Ιστορικό

Η ιστορία της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας

Η ανάπτυξη της Ιατρικής Μυκητολογίας ήταν σχεδόν άγνωστη στον ελληνικό χώρο μέχρι το 1951. Η πλειονότης των μικροβιολόγων είχαν ασχοληθεί με την Ιατρική Βακτηριολογία, ενώ άλλοι κλάδοι της Μικροβιολογίας ήταν τελείως άγνωστοι. Ο τότε καθηγητής Μικροβιολογίας (1930-1960), στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών, Γ. Πάγκαλος, κορυφαίος μικροβιολόγος, διαπίστωσε αυτήν την έλλειψη και με διορατικότητα προέβλεψε τη σημασία της Μυκητολογίας και πρότεινε στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) να προκηρύξει υποτροφία με γνωστικό αντικείμενο την Ιατρική Μυκητολογία. Την υποτροφία κέρδισε η μετέ-πειτα καθηγήτρια Μικροβιολογίας στην Υγειονομική Σχολή Ουρανία Μαρσέλου – Κιντή οπότε και πήγε το 1953 στο Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι για μετεκπαί-δευση για δύο χρόνια στο νεοϊδρυθέν τότε τμήμα Ιατρικής Μυκητολογίας.
Ένα χρόνο αργότερα, το 1954 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το VII Διεθνές Συνέδριο Βοτανικής. Εκεί συγκεντρώθηκαν μυκητολόγοι από όλο τον κό-σμο και αποφάσισαν την ίδρυση της Διεθνούς Εταιρείας Μυκητολογίας για αν-θρώπους και ζώα, (International Society of Human and Animal Mycology-ISHAM) με 150 μέλη μεταξύ των οποίων και η νεαρή τότε γιατρός Ουρανία Μαρσέλου- Κιντή.
Όταν τελείωσε τη μετεκπαίδευσή της η κ. Μαρσέλου – Κιντή, επέστρεψε στην Ελλάδα με όραμά την ανάπτυξη του κλάδου της Ιατρικής Μυκητολογίας στη χώρα μας. Το 1965 διορίστηκε διευθύντρια στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός», όπου ανέπτυξε το τμήμα μυκήτων, συμβάλλοντας παράλληλα και στην εκπόνηση πολλών διδακτορικών διατριβών και υφηγεσιών όπως και στη δημοσίευση μεγάλου αριθμού επιστημονικών εργασιών με γνωστικό αντικείμενο τη Μυκητολογία. Το έργο αυτό συνέχισε ως καθηγήτρια στην Υγειονομική Σχολή από το 1977 έως το 1988 στην έδρα της Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων.
Παράλληλα, στην ανάπτυξη της Ιατρικής Μυκητολογίας στην Ελλάδα, συνέβαλε και η διευθύντρια του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας (1969-2000) υφηγήτρια κ. Αθηνά Στυλιανέα-Φουντουλάκη. Η κ. Στυλιανέα-Φουντουλάκη αρχικά εργάστηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Παστέρ (1959-1961) υπό την εποπτεία των κορυφαίων καθηγητών Μυκητολογίας Secretain, Drouet και Mariat, εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με θέμα «Συμβολή στη μελέτη των Ασπεργίλλων».
Το όραμα των ανωτέρω Μυκητολόγων γίνεται πραγματικότητα το 2001, όταν μια ομάδα 34 επιστημόνων με ειδική ενασχόληση και ενδιαφέρον στον τομέα της Μυκητολογίας ιδρύει την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας (ΕΕΙΜ).
Σκοποί της ΕΕΙΜ, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:
• Η προαγωγή της Ιατρικής Επιστήμης και ειδικότερα του τομέα της Ιατρικής Μυκητολογίας στον ελληνικό χώρο.
• Η ενθάρρυνση και ενίσχυση των ερευνητικών προσπαθειών και μελετών στη Ελλάδα για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των μυκητιάσεων.
• Η προβολή της Ελληνικής Ιατρικής Μυκητολογίας σε διεθνές επίπεδο.
• Η ανάπτυξη συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την πρόοδο της Μυκητολογίας.
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας εκλέγονται κάθε τρία χρόνια.
Ο πρώτος πρόεδρος της Εταιρείας ήταν ο Γεώργιος Λ. Πετρίκκος.
Η καθηγήτρια Ο. Μαρσέλου-Κιντή, σε αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς της στον κλάδο, ανακηρύχθηκε ισόβια Επίτιμη Πρόεδρος της Εταιρείας μέχρι τον Δεκέμβριο 2017 που απεβίωσε. Σήμερα επίτιμος Πρόεδρος είναι ο Καθ. Γ. Πετρίκκος.
Μέχρι το 2018, η Εταιρεία αριθμεί περί τα 250 μέλη και έχει αναπτύξει από την ίδρυσή της μεγάλη δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων της. Έχει οργανώσει 7 Πανελλήνια Συνέδρια, 7 Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Ιατρικής Μυκητολογίας και δύο Διεθνή Forum για τη Ζυγομύκωση.
Ευχή των ιδρυτικών μελών και των φίλων της Ε.Ε.Ι.Μ. είναι η νέα γενιά επιστημόνων που ασχολείται με την Ιατρική Μυκητολογία να συνεχίσει το μέχρι σήμερα έργο της Εταιρείας, προωθώντας περαιτέρω την Ιατρική Μυκητολογία στην Ελλάδα και διεθνώς.

Διοικητικά Συμβούλια:

2015-2018

Πρόεδρος:                    Α. Τσακρής

Αντιπρόεδρος:             Ε. Ροηλίδης

Γεν. Γραμματέας:        Γ. Σαμώνης

Ειδ. Γραμματέας:        Γ. Βρυώνη

Ταμίας:                         Ε. Παπαδογεωργάκη

Μέλος:                         Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου

Μέλος:                         Β. Μάμαλη

 

2012-2015

Πρόεδρος:                  Γ. Σαμώνης

Αντιπρόεδρος:           Α. Τσακρής

Γεν. Γραμματέας:      Γ. Βρυώνη

Ειδ. Γραμματέας:      Α. Μητρούσια – Ζιούβα

Ταμίας:                       Ε. Παπαδογεωργάκη

Μέλος:                       Α. Αντωνιάδου

Μέλος:                       Α. Σκιαδά

 

2008-2011

Πρόεδρος:                  Γ. Σαμώνης

Αντιπρόεδρος:           Γ. Πετρίκκος

Γεν. Γραμματέας:      Α. Μητρούσια – Ζιούβα

Ειδ. Γραμματέας:      Γ. Βρυώνη

Ταμίας:                       Ε. Παπαδογεωργάκη

Μέλος:                       Ε. Πλατσούκα

Μέλος:                       Α. Σκιαδά