ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΕΙΜ

2021-2024

Πρόεδρος:                    Γ. Βρυώνη

Αντιπρόεδρος:             Α. Σκιαδά

Γεν. Γραμματέας:        Γ. Σαμώνης

Ειδ. Γραμματέας:        Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου

Ταμίας:                        Β. Μάμαλη

Μέλος:                        Τ. Α. Βυζαντιάδης

Μέλος:                        Δ. Κοφτερίδης

Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο ECMM:        Ε. Ροηλίδης

 

2018-2021

Πρόεδρος:                    Γ. Σαμώνης

Αντιπρόεδρος:             Α. Σκιαδά

Γεν. Γραμματέας:        Γ. Βρυώνη

Ειδ. Γραμματέας:        Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου

Ταμίας:                        Β. Μάμαλη

Μέλος:                        Τ. Α. Βυζαντιάδης

Μέλος:                        Δ. Κοφτερίδης

Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο ECMM:        Ε. Ροηλίδης

 

2015-2018

Πρόεδρος:                    Α. Τσακρής

Αντιπρόεδρος:             Ε. Ροηλίδης

Γεν. Γραμματέας:        Γ. Σαμώνης

Ειδ. Γραμματέας:        Γ. Βρυώνη

Ταμίας:                         Ε. Παπαδογεωργάκη

Μέλος:                         Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου

Μέλος:                         Β. Μάμαλη

 

2012-2015

Πρόεδρος:                  Γ. Σαμώνης

Αντιπρόεδρος:           Α. Τσακρής

Γεν. Γραμματέας:      Γ. Βρυώνη

Ειδ. Γραμματέας:      Α. Μητρούσια - Ζιούβα

Ταμίας:                       Ε. Παπαδογεωργάκη

Μέλος:                       Α. Αντωνιάδου

Μέλος:                       Α. Σκιαδά

 

2008-2011

Πρόεδρος:                  Γ. Σαμώνης

Αντιπρόεδρος:           Γ. Πετρίκκος

Γεν. Γραμματέας:      Α. Μητρούσια - Ζιούβα

Ειδ. Γραμματέας:      Γ. Βρυώνη

Ταμίας:                       Ε. Παπαδογεωργάκη

Μέλος:                       Ε. Πλατσούκα

Μέλος:                       Α. Σκιαδά

 

2005-2008

Πρόεδρος:                  Γ. Πετρίκκος

Αντιπρόεδρος:           Γ. Σαμώνης

Γεν. Γραμματέας:      Α. Μητρούσια - Ζιούβα

Ειδ. Γραμματέας:      Ε. Φραγκούλη

Ταμίας:                       Ο. Γαλίτη-Νικολάτου

Μέλος:                       Ε. Κουμαντάκη-Μαθιουδάκη

Μέλος:                       Ε. Σαμπατάκου

 

2002-2005

Πρόεδρος:                  Γ. Πετρίκκος

Αντιπρόεδρος:           Γ. Σαμώνης

Γεν. Γραμματέας:      Ε. Φραγκούλη

Ειδ. Γραμματέας:      -

Ταμίας:                       Α. Μητρούσια-Ζιούβα

Μέλος:                       Ο. Γαλίτη-Νικολάτου

Μέλος:                       Ε. Κουμαντάκη-Μαθιουδάκη